ХИДРОСТОП

хидростоп на външни и подпочвени води, подземни и приземни помещения, тераси и равни покриви.

Услуги

помещения

Хидроизолация на халета , фамилни помещения и гаражи и други .

ТеРАСИ

Проектиране и ремонт на водо разпределение ,тераси и балкони.

Покриви

Полагане на нова хидроизлоация на фамилни и промишлени сгради.

Смилов смр еоод - предлагаме hydrostop крайни решения на проблемте свързани с вашия семеен или бизнес недвижим имот.